รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย รับเป็นที่ปรึกษาประจำบริษัท บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หน่วยงานและองค์กรของเอกชน มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจกับบริษัทสถาบันการเงิน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ประนีประนอมยอมความ คดีแพ่ง คดีอาญา การแก้ไขปัญหาของธุรกิจ การประชุมผู้ถือหุ้น คดียึดทรัพย์ตามกฎหมาย สำนักงานมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญที่ได้รับความยอมรับในสาขาวิชาชีพแต่ละด้าน พร้อมให้บริการแก่ลูกความ

  • รับเป็นที่ปรึกษาประจำบริษัท
  • ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรแก่ลูกความ
  • ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหาด้านกฎหมายของธุรกิจ
  • ตรวจร่างสัญญาของบริษัทที่ใช้บริการ

 

0818443195 ADD LINE FACEBOOK