รับปรึกษากฎหมาย

รับปรึกษากฎหมาย บริการด้านให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นข้อกฎหมาย แนะนำวิธีการแก้ปัญหาเพื่อสนองความต้องการของลูกความ ให้ได้รับบริการที่ดี สะดวกรวดเร็วและละเอียดครบถ้วนจนเป็นที่พอใจให้คำปรึกษาโดยทนายความผู้มีความรู้ประสบการณ์ด้านการว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว คดีเกี่ยวกับสถาบันการเงิน คดีแรงงาน/ประกันสังคม คดียาเสพติด การแจ้งความร้องทุกข์ การปล่อยตัวชั่วคราว นิติกรรมสัญญา การเลิกกิจการและการชำระบัญชีของนิติบุคคล คดีล้มละลาย/ฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น 

  • ให้คำปรึกษาทุกปัญหาข้อกฎหมาย
  • ชี้ข้อเสนอแนะ แนวทางการต่อสู้คดีจนนำไปสู้การแก้ปัญหาของลูกความได้อย่างเหมาะสม

 

 

0818443195 ADD LINE FACEBOOK