รับงานบังคับคดี

รับงานบังคับคดี  รับบริการสืบทรัพย์ นำยึดหรืออายัดทรัพย์ การขายทอดตลาด การขอเฉลี่ยทรัพย์ ขอรับชำระหนี้จำนอง ร้องขัดทรัพย์ ขับไล่รื้อถอน คดีล้มละลาย