รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก

รับเป็นทนายความว่าความคดีทุกประเภทดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆในศาลแทนคู่ความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก ไม่ว่าในฐานะโจทก์ จำเลย ผู้ร้อง ผู้คัดค้าน หรือเป็นผู้เสียหาย รับยื่นคำร้องหรือคำคัดค้านแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หรือ ฟ้องร้องแบ่งทรัพย์มรดก โดยทนายความผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพทั้งในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ทั้งยังให้บริการด้านกฎหมายทุกๆด้าน นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและยอมรับจากลูกความ 

  • ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายอย่างละเอียดโดยทนายความผู้เชี่ยวชาญ 
  • ให้บริการด้านกฎหมายทุกๆด้าน นำมาซึ่งความน่า่เชื่อถือและยอมรับจากลูกความ
  • รวบรวมพยานหลักฐาน เอกสาร และ พยานบุคคล
  • คิด พิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและแนวทางต่อสู้คดีอย่างถี่ถ้วน
  • ดำเดินการในชั้นศาลจนศาลมีคำพิพากษา
  • ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และ รักษาความลับของลูกความ

 

0818443195 ADD LINE FACEBOOK