รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา

รับเป็นทนายความคดีทุกประเภท ดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆในศาลแทนคู่ความทั้งทางคดีแพ่ง คดีอาญา ไม่ว่าในฐานะโจทก์ จำเลย หรือเป็นผู้เสียหาย